Censored asian - Erika Mizumoto, Kanae Mito, Rina Shirakawa