Brett Swanson Best Bottom - Thor Sigurdson, Porter Wescott - 2010